25# માનસિક ગુલામીમાંથી મુક્તિનો સ્વતંત્રતા દિવસ

​નીચેના ઉદાહરણો ફકત ટીખળ માટે ફરતા થયેલા છે પરંતું તેંમા થોડી સચ્ચાઈ છે કે આપડા મહદંશે ભારતીયો ૩૦ વરસ પેહલા સુધી આ બધા સહજ ઉપલબ્ધ વિજ્ઞાન નો ઉપયોગ કરતા હતાં, જે હવે repackaged થયી ને આપણને પીરસવામાં આવે છે જેનો હોંશે ને હોંશે આપણે ઉપભોગ કરીએ છે. મર્મ સમજ્યા હશો એવી અપેક્ષા રાખું છું. ભારતીય સંયુક્ત કુટુંબપ્રથા,યોગ,ધ્યાન,આયુર્વેદ,ખાનપાન ની રીત પર આવી જ રીતે જુનવાણી વિગેરે આક્ષેપો લાગેલા છે ૧૮ મી શતાબ્દીમા અને અત્યારે જ્યારે આપણે પશ્ચિમને એમા જોઈએ એટ્લે ગર્વ લઇએ છીએ. ગુનેગાર આપણેજ છીએ પરંતું એનો મતલબ એ નથી કે આપણે કઇ જાણતાજ નહોતા ખાલી આપણી વેચાયેલિ માનસિકતા એ લઘૂતાગ્રંથિમા આખા સમાજ ને મુકી દીધો છે. આ માનસિક ગુલામી માંથી મુક્તિ મળશે એટલે સાચા અર્થમાં મુકત કહેવાઇશુ. જય ભારત.

19 # Festive Season Of Christmas in Australia

Being in southern hemisphere Australia has bright yellow generally hot Christmas season, which is mainly liked by most Australians because everyone can go to the beach almost everyday in their holidays season. Having surrounded by lovely and clean seacoast, Australia is considered the luckiest country. As a culture, Australia has added its own flavour to the Christmas in the summer like outdoor family meals , the cherry fruit for the Christmas, Santa with shorts only, cold beers etc. It will be great if the new generation will value the importance of family get-together and community festival spirit.

What we have observed is the excitement for the festival, compulsory buying gifts for the loved ones, having family meals especially Christmas eves or on Christmas day. Even those who don’t have immediate family call friends for the meals. The spirit you can feel in the air. I have seen few family friends’ houses having little Christmas tree surrounded by more than dozen gifts even though they don’t have any family in Australia. You can Santas everywhere starting from schools to malls toworkplaces or even on streets. In this excitement, some people may have been struggling and some organisations like Salvation Army and Smith’s Family providing the gifts to the disadvantaged families.

fb_img_1450750477187.jpg

In some streets people sit outside of their beautifully decorated and lightened houses attracting kids and adults, distributing lollies and chocolates . People walking on the streets in the evening with family to see the decorated houses with Santa, Ice-man and other lovely characters saying “Hello” to them. Kids are having a best fun. How wonderful it is, you can imagine.

20151224_210434

 Here in Australia, we have Santa comes in shorts surfing on the board. The community excitement and sensation for the festive season is unbelievable however young generation still need to be more responsible about drinking and following traffic rules.

Sunny Perth had 30 degree max temperature on the Christmas Day and I had a thought about this blog from Sorrento Beach near Hillarys Boat Harbour.

Wishing you all a very happy,sunny and safe Christmas and New Year !!!!

Ho !!! Ho!!! Ho!!!

17 # Happy Festive Season of Diwali

Remember those days, when we were excited about vacation, new clothes, lots of crackers, sweets and meeting our friends,cousins and relatives in Diwali. Never realized those were golden days. You always miss your family in the festive season because festival is all about smell of the land, vibrancy of the atmoshere in society, family gathering and love. Happy virtual Diwali to all. I remember old Gujarati Diwali wish on these days…..

પ્રભુ એટલું આપજો કુટુંબ પોષણ થાય ,
ભુખ્યા કોઈ સુવે નહિ , સાધુ સંત સામાય.

Oh God! Give us enough that I can nurture my family and help the needy.

અતિથિ ભોઠો નવ પડે , આશ્રિત ના દુભાય ,
જે આવે મમ આંગણે , આશિષ દેતો જાય .

Guests are always welcomed and dependent never feel hurt, We get blessings from anyone comes to our place.

સ્વાભાવ એવો આપજો , સૌ ઈચ્છે મમ હિત ,
શત્રુ ઈચ્છે મિત્રતા , પાડોશી ઈચ્છે પ્રીત .

Give us the disposition that everyone wishes our wellbeing, my enemies yearn my friendship and neighbors wish love.

વિચાર વાણી વર્તને, સૌનો યાચું પ્રેમ .
સગા , સ્નેહી કે શત્રુનું , ઈચ્છું કુશળ ક્ષેમ. ”

By thoughts, speech and behavior I wish for everybody’s love and I pray for wellness of relatives, loved ones and even enemies.

મારા સૌ મિત્રો ને , દિવાળી ના તહેવારો ની હાર્દિક સૂબ કામનાઓ …….

To my all friends we are heartily wishing a happy diwali festive season.

આપ સૌ ના જીવન માં ખુશી ના દીવા સદાય ને માટે પ્રજ્વલિત રહે .

The lamps of happiness always light up in the lives of you all.